Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Ngụy ĐôngMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 15 Deviations 83 Comments 914 Pageviews
×

Newest Deviations

Baka by HyoudouCchi Baka :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 3 0 Touhou by HyoudouCchi Touhou :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 3 Party by HyoudouCchi Party :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 3 0 Niko by HyoudouCchi Niko :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 0 Shibuya Rin by HyoudouCchi Shibuya Rin :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 1 Hanayo Koizumi by HyoudouCchi Hanayo Koizumi :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 1 0 Go far by HyoudouCchi Go far :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 0 [ Simple Quotes ] Don't cry babe. It makes me hurt by HyoudouCchi [ Simple Quotes ] Don't cry babe. It makes me hurt :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 0 Don't leave me [ Simple Quotes ] by HyoudouCchi Don't leave me [ Simple Quotes ] :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 1 0 Luffy by HyoudouCchi Luffy :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 0 Oceans by HyoudouCchi Oceans :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 0 Lazy by HyoudouCchi Lazy :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 0 Good Night by HyoudouCchi Good Night :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 2 0 Mirai Kuriyama by HyoudouCchi Mirai Kuriyama :iconhyoudoucchi:HyoudouCchi 3 0
=)))) Chàooo

Favourites

Yamasuda by RaiInore Yamasuda :iconraiinore:RaiInore 15 0 [ Share ] water color collect by JmayhiP@da by JmayhiP [ Share ] water color collect by JmayhiP@da :iconjmayhip:JmayhiP 162 83 Watercolor floral pattern 2 by dreamerie27 Watercolor floral pattern 2 :icondreamerie27:dreamerie27 2 0 Watercolor Texture #13 by cgarofani Watercolor Texture #13 :iconcgarofani:cgarofani 233 28 Pack Render #1 by LookingforTom Pack Render #1 :iconlookingfortom:LookingforTom 1 0 Pack #1 : 16 anime images by LookingforTom Pack #1 : 16 anime images :iconlookingfortom:LookingforTom 6 2 Photopack #2 : Anime Scenery by LookingforTom Photopack #2 : Anime Scenery :iconlookingfortom:LookingforTom 17 4 [PSD] Happy Birthday Tiffany by lauran891 [PSD] Happy Birthday Tiffany :iconlauran891:lauran891 31 22 [PSD] Happy 480 Watcher by lauran891 [PSD] Happy 480 Watcher :iconlauran891:lauran891 231 288 Goodbye Autumn by lauran891 Goodbye Autumn :iconlauran891:lauran891 172 179 [PSD]HAPPYNEWYEAR2016 by lauran891 [PSD]HAPPYNEWYEAR2016 :iconlauran891:lauran891 205 226 160603 PACK TEXTURE 001 by slen-hopee 160603 PACK TEXTURE 001 :iconslen-hopee:slen-hopee 716 433 7 Render Lee Jong Suk BG cut by CucheoMouse 7 Render Lee Jong Suk BG cut :iconcucheomouse:CucheoMouse 14 4 [ PACK RENDER ] 14 RENDERS SEHUN - EXO by SananiG [ PACK RENDER ] 14 RENDERS SEHUN - EXO :iconsananig:SananiG 193 84 [291214] RENDER SEHUN [ BY YUIN ] by HunhanStyle [291214] RENDER SEHUN [ BY YUIN ] :iconhunhanstyle:HunhanStyle 279 92 PACK RENDER O3 - SEHUN by HANBINCRUSH PACK RENDER O3 - SEHUN :iconhanbincrush:HANBINCRUSH 83 39

Activity


Bữa nay mình sẽ chỉ cho mấy bạn 2 cách line art mà mình mò được =)) Có thể có sẽ cần cho các bạn không biết line và có thể không cần. Tớ viết tut chỉ giúp giải quyết vấn đề nan giải này /_\ 

Cách 1: Line art bằng tay. Chọn brush size từ 1-2 và vẽ tay. Tuyệt đố không được phép run tay không thì nó kì lắm. Rồi dùng gôm từ 8-10 bôi hai đầu brush. Phóng to lên nhé. Như hình, muốn line nổi thì chọn mode : Add nhé 
8 by HyoudouCchi

Cách 2: Phức tạp hơn 1 tí nhưng bù lại line đẹp hơn nhiều. Theo từng bước
+ Bước 1: Chọn brush size 1-2
1 by HyoudouCchi

+ Bước 2: Chọn Pentool - Path 
2 by HyoudouCchi

+ Bước 3: Bấm theo viền của render ( hay nói đúng hơn là những chỗ cần line ) . Bấm cả mét cũng được, ứ vấn đề gì :>
3 by HyoudouCchi

+ Bước 4: Nháy chuột phải chọn Stroke Path -> Brush
4 by HyoudouCchi

+ Bước 5: Ta được như hình
5 by HyoudouCchi

+ Bước 6: Chọn gôm size 1-2 bôi hai đầu
 
6 by HyoudouCchi


Và làm tương tự như vậy nữa. Nếu muốn line nổi thì mode add

+ Outcome
7 by HyoudouCchi


                        Thanks for watching 


  • Watch + Favourite + Cmt = Use 
  • Có gì credit ha :'> Cảm ơn 



deviantID

HyoudouCchi's Profile Picture
HyoudouCchi
Ngụy Đông
Artist
Vietnam
Interests

Donate

HyoudouCchi has started a donation pool!
0 / 100
Donate for me please :'( I really need it

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Comments


Add a Comment:
 
:iconnyanchihitona:
NyanChihitona Featured By Owner Apr 6, 2016  Student Interface Designer
-Thanks for the fav!!~~~Eli Smile Icon Eli Smile Icon Eli Smile Icon 
Reply